Khái niệm hỗn hợp marketing (Marketing mix)

Khái niệm hỗn hợp marketing (Marketing mix)

Theo cách hiểu truyển thống, hỗn hợp marketing (marketing mix) hay còn gọi là các phối thức tiếp thị là tập hợp các công cụ marketing có thể kiểm soát được mà công ty phối hợp sử dụng để đáp ứng nhu cầu của các thị trường mục tiêu và đạt được mục tiêu marketing của mình.

Có bốn công cụ phổ biến (4 Ps) bao gồm: chính bản thân sản phẩm, giá cả, phân phối và quảng bá, chiêu thị.

Các doanh nghiệp tuỳ theo điều kiện ngân sách marketing và đặc biệt là thị trường mục tiêu và mục tiêu marketing cụ thể của mình để có những phối thức sử dụng các công cụ này một cách linh hoạt.

Do vậy, có thể nói rằng không có bất cứ một phối thức nào trở thành công thức áp dụng chung cho các doanh nghiệp.

Các công cụ này sẽ được thảo luận chi tiết trong các chương tiếp theo. Mặc khác, marketing mix đối với các sản phẩm khác nhau của một doanh nghiệp ở những thời gian khác nhau Zeihaml, et. al (2006) mở rộng khái niệm hỗn hợp marketing như là “Tất cả các yếu tố quản lý của doanh nghiệp mà thông tin về năng lực và hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng hoặc ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp”. Trong ngành du lịch, dịch vụ các yếu tố của marketing mix mang một số đặc trưng riêng và được mở rộng như sau:
Sản phẩm (Product): Bao gồm tổ hợp những yếu tố về đặc tính của sản phẩm, dịch vụ, mức độ chất lượng, các dòng sản phẩm, phụ kiện sử dụng, bao bì đóng gói, sự bảo đảm và thương hiệu.

Giá cả (Price): Bao gồm mức giá mà khách hàng phải trả cho sản phẩm, dịch vụ, tính linh hoạt của giá cả, sự phân lập giá, các điều kiện thanh toán, chiết khấu và kể cả các hình thức trợ giá.

Phân phối (Place): Các dạng kênh phân phối, trung gian phân phối, lựa chọn và định vị các đại lý và hệ thống bán lẻ, vận chuyển, bảo quản và quản trị kênh phân phối.

Quảng bá (Promotion): Xây dựng hỗn hợp quảng bá, lựa chọn và đào tạo lực lượng bán hàng, quảng cáo, xúc tiến bán hàng, quan hệ công chúng, chiến lược quảng bá trên các không gian ảo (internet/web).

Con người (People): Tất cả các yếu tố con người trực tiếp tham gia hoặc đóng góp vào việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ và vì vậy tác động đến nhận thức, thái độ và hành vi ứng xử của khách hàng, gồm: người lao động trong doanh nghiệp, khách hàng, và những khách hàng khác trong môi trường dịch vụ đó.

Các yếu tố vật lý (Physical evidence): Là môi trường hay không gian mà tại đó dịch vụ được cung cấp hoặc địa điểm nơi mà khách hàng và doanh nghiệp có mối quan hệ giao dịch, và bất kỳ yếu tố hữu hình nào tạo điều kiện cho việc thực hiện hay thông tin dịch vụ. Ví dụ như điều kiện trang thiết bị, phương tiện, trang trí nội thất và môi trường bên ngoài, các bảng hiệu hướng dẫn, hình thức và trang phục của nhân viên, v.v.

Các quá trình (Process): Là các thủ tục, cơ chế, và các quá trình hoạt động mà qua đó dịch vụ được cung ứng – cung ứng dịch vụ và hệ thống vận hành.

Ví dụ như các qui trình dịch vụ, mức độ chuẩn hoá (standardized) và mức độ riêng biệt hoá (customized), sự tham gia của khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ, v.v…Ngoài 7 yếu tố Ps nêu trên, một số Ps khác cũng thường được đưa ra như là những phối thức mở rộng khác của hỗn hợp marketing.

Tuy nhiên, ở từng phạm vi hoạt động nhất định của từng doanh nghiệp và từng ngành, sự tách biệt của những Ps dưới đây về thực chất cũng chỉ là sự chi tiết hoá của các Ps đã được nêu trên.

Những yếu tố đó là nghiên cứu thị trường  (Probing), phân khúc thị trường (Partitioning), định vị mục tiêu ưu tiên (Prioritizing), bao trọn gói (Packaging), quan hệ hợp tác (Partnerships).

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *