Thông Minh Hơn Nhanh Hơn Giỏi Hơn

Thông Minh Hơn Nhanh Hơn Giỏi Hơn

Những Bí Mật Của Năng Suất Trong Cuộc Sống Và Kinh Doanh

Thông minh hơn, nhanh hơn, giỏi hơn là kết quả nhiên cứu của Charles Duhigg về cơ chế hoạt động của năng suất và nỗ lực để tìm hiểu lý do vì sao một số cá nhân và doanh nghiệp lại đạt được năng suất cao hơn những cá nhân và doanh nghiệp khác rất nhiều.

Tác giả chia cuốn sách Thông minh hơn, nhanh hơn, giỏi hơn ra thành tám chương, mỗi chương khám phá một ý tưởng có ảnh hưởng khác nhau đến việc thúc đẩy năng suất.

Qua cuốn sách Thông minh hơn, nhanh hơn, giỏi hơn  này, tác giả cũng chỉ cho bạn thấy làm thế nào để đưa ra những lựa chọn có thể tiếp thêm nhiên liệu cho năng suất làm việc. Đây thực sự là một cuốn cẩm nang về những chiến thuật và những cơ hội làm thay đổi cuộc sống và sự nghiệp của bạn.

Cuốn sách Thông minh hơn, nhanh hơn, giỏi hơn viếc về việc làm thế nào để nhận ra những lựa chọn, vốn có khả năng tiếp thêm nhiên liệu cho năng suất đích thực.

Đây là một cẩm nang về những nghiên cứu, những chiến thuật và những cơ hội làm thay đổi cuộc sống.

Có những người đã đọc được cách để thành công hơn với ít nổ lực hơn.

Có những công ty tạo ra nhiều điều tuyệt vời hơn ít sự lãng phí hơn.

Có những lãnh đạo đã thay đổi được những người xung quanh họ.

Đây là cuốn sách nói về việc làm thế nào để trở nên thông minh hơn, nhanh hơn và giởi hơn trong tất cả mọi việc bạn làm.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *